Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van VADAVOOM WORKSHOPS

vadavoomworkshops.theshopbuilders.com

 

Versie geldig vanaf 1 december 2017

 

VADAVOOM WORKSHOPS

Hertevelden 54

2370 ARENDONK

 

vadavoomworkshop@gmail.com

 

1. Algemeen

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VADAVOOM WORKSHOPS en op iedere tussen VADAVOOM WORKSHOPS en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen vadavoomworkshops.theshopbuilders.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VADAVOOM WORKSHOPS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

 

1.3 VADAVOOM WORKSHOPS garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering & herroepingsrecht

 

 

2.1 Levering van het product vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VADAVOOM WORKSHOPS bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan natuurlijke personen in Vlaanderen.

 

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van VADAVOOM WORKSHOPS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VADAVOOM WORKSHOPS geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar vadavoomworkshop@gmail.com of een aangetekend schrijven naar Hertevelden 54, 2370 Arendonk t.a.v. VADAVOOM WORKSHOPS.

 

3. Prijzen

 

 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

 

4. Gegevensbeheer

 

 

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij VADAVOOM WORKSHOPS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VADAVOOM WORKSHOPS. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

 

4.2 VADAVOOM WORKSHOPS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

4.3 VADAVOOM WORKSHOPS maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

 

5.1 VADAVOOM WORKSHOPS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.